Ve čtvrtek 29.12. se v podvečer Na Dolině uskutečnilo vánoční setkání rodičů a dětí hrajících za klub TK Na Dolině.

Nejprve pan Lehnert bilancoval právě končící rok 2016, když všem přítomným krátce prezentoval, co vše se v klubu za letošní rok událo, co se zde pro děti dělá a také nastínil plány na nový rok 2017.

Děti obdržely jako odměnu krásné dorty, zahrály si proti trenérům i krátkou netradiční společenskou hru a pak už zábava pokračovala skvěle připraveným rautem s řízky a koleny, za což patří velké díky kolektivu restaurace a hotelu Na Dolině, tenisovými diskusemi mezi rodiči na nejvyšší úrovni, podpořené štamprlkami slivovice

Děkujeme všem – jak panu Lehnertovi a jeho týmu Na Dolině, tak i všem trenérům našeho klubu a především hráčkám a hráčům za jejich tréninkovou píli a přístup k tenisu.

Díky i Vám příznivcům klubu, kteří sledujete naše webové stránky, čtete a „lajkujete“ facebookové příspěvky a držíte našim hráčům palce na turnajích

 

Všem přejeme především pevné zdraví a spoustu tenisových i životních úspěchů v novém roce !!!