O KLUBU

Tenisový klub TK Na Dolině vznikl jako občanské sdružení v roce 2010. Jeho prvními členy se stalo 10 dětí ročníků 1999 až 2001, které jsme získali náborem v místní základní škole. Každým dalším rokem jsme se snažili doplnit členskou základnu o nové ročníky dětí, abychom časem mohli sestavit družstva mladších a starších žáků do soutěží Českého tenisového svazu. Přestože v naší obci neměl tenis žádnou tradici, v současné době je v našem klubu přes 30 dětí a každým rokem roste úroveň trenérů i úspěšnost našich dětí v soutěžích.

Sportovní zázemí našemu klubu poskytuje Areál Na Dolině v Trojanovicích, kde můžeme využívat v létě 3 antukové kurty a v zimě 2 kurty s povrchem DECO-TURF v přetlakové hale.

Důležitá data v krátké historii našeho klubu:

 • říjen 2008 – pořízení přetlakové haly na 2 kurty, nezbytné pro budoucí celoroční provoz klubu
 • květen 2009 – první nábor dětí ze ZŠ v Trojanovicích pod vedením trenéra Martina Kavana
 • leden 2010 – založení družstva baby tenisu a účast v soutěži pod hlavičkou jiného klubu
 • říjen 2010 – založení klubu TK na Dolině
 • leden 2011 – naše první družstvo mladších žáků, účast v soutěži družstev
 • červen 2012 – vybudování třetího antukového kurtu
 • leden 2013 – externí spolupráce s p. Machovským
 • červen 2013 – zavedení povinné kondiční přípravy hráčů
 • léto 2014 – spolupráce s trenérem Honzou Kozlovským
 • červen 2015 – postup družstva mladších žáků do Extrali
 • březen 2016 – spolupráce s trenérem Pavlem Trčalou, který doplnil trenérský tým na 4 trenéry 2. třídy
 • květen 2016 – rozšíření počtu kurtů ze tří Na Dolině o další tři ve Frenštátě na současný počet 6 antukových kurtů pro zajištění kvalitního tréninku

Areal Na Doline